دبستان هوشمند جعفری اسلامی ( غیر دولتی )

به وب سایت دبستان هوشمند جعفری اسلامی خوش آمدید.

برای ورود به سایت دبستان هوشمند جعفری اسلامی فردا اینجا کلیلک کنید

دبستان هوشمند جعفری اسلامی ( غیر دولتی ) متعلق به جامعه تعلیمات اسلامی است که ماموریت دارد تا با پیروی از قوانین و آئین نامه ها و طرح های وزارت آموزش و پرورش و تأسی از اهداف و آرمان های موسسین جامعه تعلیمات اسلامی و با مشارکت خانواده ها ونهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی زمینه ی تربیت و رشد همه جانبه ی دانش آموزان را در دوره اول و دوم ابتدایی به گونه ای فراهم سازد تا دانش آموزان مراتبی از حیات طیبه در ساحت های اعتقادی ، عبادی و اخلاقی ،اجتماعی سیاسی ،زیستی بدنی ،هنری و زیبایی شناختی ، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه را کسب نموده وحضوری اثر بخش و پویا در دو دوره ی متوسطه و محیط اجتماع داشته باشند .
ان شا الله بتوانیم با کمک همکاران ماموریت خویش را به خوبی انجام دهیم.

برای ورود به سایت دبستان هوشمند جعفری اسلامی اینجا کلیلک کنید